Czy wiesz, że Twoje CV ma zaledwie maksymalnie 10 sekund, aby zrobić na przyszłym pracodawcy pozytywne pierwsze wrażenie? W tym czasie kolosalne znacznie odgrywają walory wizualne tego dokumentu – jego kompozycja i ogólny wygląd. Jednym z bardzo ważnych czynników wpływających na odbiór Twojej aplikacji jest sformatowanie jej zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Czy jednak formatowanie CV rządzi się szczególnymi prawami? Na jakie aspekty zwracać szczególną uwagę formatując ten dokument?

Oczywiście tworząc CV w standardowym edytorze tekstowym, warto mieć za sobą pewne doświadczenie w pracy z tego typu programem komputerowym. Kiepskim pomysłem jest rozpoczynanie przygody z popularnym programem Microsoft Word właśnie od pisania własnych dokumentów aplikacyjnych. Konieczna jest bowiem znajomość podstawowych zasad formatowania tekstu, aby móc na ich bazie skomponować CV pod kątem reguł przyjętych w kompozycji tego typu dokumentów.

Pamiętaj o wyróżnieniach

Istnieją trzy zasadnicze metody na zaznaczenie i zaakcentowanie określonego fragmentu w tekście – należą do nich:

  • pogrubienie (tzw. boldowanie):
  • podkreślenie;
  • kursywa.

Pogrubienie i podkreślenie możemy z powodzeniem zastosować, gdy chcemy zaakcentować ważną informację w naszym CV – mowa tu o przykładowo o nazwie konkretnego stanowiska, na którym pracowaliśmy bądź określonych językach obcych, które mamy opanowane. Kursywa jest raczej wykorzystywana w sytuacji, gdy w naszej aplikacji podajemy tytuły naszych publikacji bądź dokładne nazwy kursów i szkoleń, w jakich mieliśmy okazję uczestniczyć. Pamiętajmy, aby wyróżnienia stosować z umiarem – w przeciwnym wypadku mogą one zdominować cały dokument i stworzyć niepożądane wrażenie wizualnego chaosu. Do wyróżnienia określonej partii tekstu użyjmy tylko jednego z wyżej wymienionych sposobów.

Interlinie dla większej czytelności

Podstawową zasadą, jakiej należy trzymać się, formatując CV głosi, iż w całym dokumencie wszystkie interlinie powinny być równej szerokości. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, że dla przykładu w sekcji z wykształceniem zastosujemy interlinię pojedynczą, zaś w części z doświadczeniem zawodowym – podwójną. Tłumaczenie autorów tak napisanych CV często jest następujące – część treści skopiowana została z innego dokumentu, w którym zastosowane inne formatowanie. Taka niekonsekwencja wygląda bardzo niekorzystnie i świadczy o braku podstawowej wiedzy kandydata, jeśli chodzi o obsługę programów biurowych. Oczywiście, między poszczególnymi sekcjami możemy zastosować większy odstęp, jednak należy go dopasować do całościowej ilości tekstu w naszym CV.

Uporządkuj justowanie

Tekst w CV może być wyjustowany na cztery sposoby:

  • do lewej;
  • do prawej;
  • do środka;
  • do lewej i prawej jednocześnie.

Zdecydowanie najkorzystniej będzie wyglądało, jeśli w naszym CV zastosujemy wyrównanie tekstu zarówno do prawej, jak i do lewej. Niekiedy lepszym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie wyrównania tylko do lewej bądź tylko do prawej – na przykład, jeśli nasza aplikacja podzielona jest na dwie pionowe kolumny zawierające informacje z różnych sekcji.

Konsekwentne listowanie

W Twoim CV zdecydowałeś się na wypunktowanie od pauz wszystkich języków obcych, jakimi biegle się posługujesz, zaś w kolejnej sekcji od kropek wyliczasz Twoje zainteresowania? To duży błąd! Jeżeli w aplikacji decydujemy się stosować listowanie, bądźmy konsekwentni i zarówno języki – angielski, niemiecki czy też niderlandzki, jak i nasze hobby wypisujmy od jednakowych znaczników.

Odpowiednie sformatowanie tekstu CV z pewnością podniesie jego atrakcyjność w oczach rekrutera i sprawi, że osoba ta poświęci więcej swojego cennego czasu na jego analizę. W efekcie potencjalny pracodawca może dostrzec cenne walory naszej osoby jako przyszłego pracownika, co może być dla nas biletem na rozmowę kwalifikacyjną.