6 błędów w tłumaczeniu CV na angielski

Tłumacząc CV na język angielski, posiłkujemy się zazwyczaj gotowymi wzorami tego dokumentu w obcym języku, które możemy bez problemu znaleźć w internecie. Niestety, to z pozoru proste zadanie niesie ze sobą wiele sytuacji, które mogą doprowadzić do stworzenia aplikacji z karygodnymi błędami językowymi. Jakie lapsusy językowe najczęściej występują w CV, które tworzone są od podstaw przez polskich kandydatów? Zebraliśmy poniżej najbardziej powszechne błędy.

Wbrew pozorom, mimo dobrej znajomości angielskiego u naszych rodaków, błędy w CV są bardzo powszechne – zawiera je nawet do 40% aplikacji w tym języku. Należy pamiętać, że nawet najbardziej imponujące doświadczenie zawodowe może okazać się niewystarczające w sytuacji, kiedy w naszej aplikacji roi się od błędów. Dlatego właśnie kwestia pełnej poprawności językowej podczas tłumaczenia jest tak istotna.

Kalki językowe

Bardzo powszechna jest praktyka dosłownego tłumaczenia zwrotów, które wydają się bliźniaczo podobne w obu językach. W ten sposób osoby poszukujące pracy w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, czy Stanach Zjednoczonych tworzą tak osobliwe, a zarazem niepoprawne konstrukcje językowe, jak chociażby civil status – w zamyśle kandydata ma oznaczać “stan cywilny”, choć tak naprawdę jest formą całkowicie błędną i niezrozumiałą dla anglojęzycznego rekrutera.

Wielkie i małe litery

W języku angielskim zasady odnośnie pisowni wielkich i małych liter są zupełnie odmienne od tych w języku polskim. Bezwzględnie wielkiej litery należy używać w przypadku:

  • dni tygodnia – Monday, Tuesday itd.
  • nazw miesięcy – April, May itd.
  • przymiotników utworzonych od nazw poszczególnych krajów – np. English, German itd.

Z kolei w przypadku pisowni małą literą najważniejsza różnica dotyczy przede wszystkim zaimków, w tym zaimka you. W odróżnieniu od polskiej formy grzecznościowej, w krajach anglosaskich zapisywany jest on zawsze małą literą.

Błędne przyimki

To prawdziwa zmora wśród tłumaczonych na angielski dokumentów aplikacyjnych. Wpisując przyimki do naszego CV, tłumaczymy je zbyt dosłownie, tworząc w rezultacie błędne konstrukcje. Absolutnym standardem jest wykorzystywane podczas tłumaczenia dobrego słownika, który poza tłumaczeniem poszczególnych czasowników i rzeczowników posiada również przykłady ich zastosowanie wraz z przyimkami. Dzięki temu unikniemy takich popularnych błędów jak:

  • discuss about something – poprawna forma to discuss of something;
  • graduate from marketing – prawidłowo należałoby napisać graduate in marketing;
  • knowledge from law – zamiast tego należy użyć formy knowledge of law.

Równie powszechną praktyką jest sztuczne wstawianie przyimków, tam, gdzie nie są one potrzebne – dotyczy to chociażby zwrotu contact somebody – wiele osób wstawia do niego zbędny przyimek with.

Problematyczne liczebniki

Bardzo ważną kwestią, o której wiele osób zapomina, jest fakt, iż liczebniki w angielskim nie posiadają liczby mnogiej. Odmiennie używa się również przecinków i kropek przy oznaczaniu liczb. W przypadku niewielkich wartości z częściami dziesiętnymi należy – inaczej niż w języku polskim – użyć do ich podzielenia kropek. Przecinki w języku angielskim stosowane są w przypadku bardzo dużych liczb – zazwyczaj powyżej miliona – i oddzielają wizualnie kolejne tysiące.

Zły szyk zdania

W języku angielskim istnieje określony szyk zdania, którego należy się trzymać także w CV – na pierwszym miejscu stoi podmiot, następnie orzeczenie, a na końcu zdania dopełnienie. Niestety, duża swoboda w tym względzie w naszym języku ojczystym prowadzi do tworzenia skomplikowanych zdań o nieodpowiednim szyku po angielsku. Należy pamiętać również o tym, że wszelkie zwroty służące określaniu czasu, takie jak in 1981 czy też two years ago, należy umiejscowić precyzyjnie na samym początku lub na końcu zdania, nigdy zaś w środku.

Rodzajniki

Niestety, w tym przypadku problem jest dużo bardziej złożony, gdyż wprawne posługiwanie się rodzajnikami wymaga wysokiego poziomu biegłości językowej. CV pisane języku angielskim pozbawione rodzajników wygląda co najmniej dziwnie i szybko zdradza wszelkie braki potencjalnego kandydata. Nieco mniejszym błędem, choć również negatywnie rzutującym na ocenę danej aplikacji, jest błędne używanie rodzajników – wybór rodzajnika nieokreślone a zamiast the lub odwrotnie.

Jeżeli tłumacząc CV na język angielski, chcemy mieć pewność, że jest ono całkowicie poprawne, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego biura tłumaczeń. Wówczas mamy gwarancję, że nasz tekst będzie pozbawiony błędów, które mogą pozbawić nas szans na upragnioną pracę.

przezaadddCVmin1 Blog