Statystycznie jeden kandydat, który rozesłał CV do 50 pracodawców, otrzymuje zaledwie 3 zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne. Z czego wynika tak niska efektywność? Jedną z głównych przyczyn jest fakt, iż spora część CV jest nadal tworzona w zgodzie z nieaktualnymi już standardami, przez co znacząco spada ich atrakcyjność na rynku pracy.

W związku z powyższym spostrzeżeniem rodzi się następujące pytanie – jakich elementów nie powinno zabraknąć w nowoczesnym, efektywnym CV? Okazuje się, że współcześnie CV to znacznie więcej aniżeli tylko spis dotychczasowych miejsc pracy i podsumowanie wykształcenia. Liczne dodatkowe elementy, jakie powinny być umieszczone w tym dokumencie, mają za zadanie wyróżnić naszą kandydaturę i przekonać do niej rekrutera.

Podsumowanie zawodowe

Warto rozpocząć od niego nasze CV bądź – jeżeli mamy inną wizję układu graficznego naszej aplikacji – umieścić je w innym dobrze wyeksponowanym miejscu, na przykład całej bocznej kolumnie. W podsumowaniu zawodowym warto napisać kilka słów o sobie – czym się zajmujemy, jakie są nasze cele zawodowe oraz najważniejsze specjalistyczne umiejętności. Pamiętajmy, że podsumowanie to powinno być krótkie i zwięzłe.

Cele zawodowe

W tej sekcji warto wypisać, co chcielibyśmy osiągnąć w kwestii rozwoju zawodowego. Może być to przykładowo:

  • doskonalenie umiejętności pozyskiwania nowych klientów;
  • budowanie nowych relacji biznesowych;
  • praca z wykorzystaniem nowoczesnych języków programowania.

Zdecydowanie należy każdorazowo dopasowywać swoje cele zawodowe do oferty, na którą odpowiadamy. Wiadomo jest bowiem, że inne cele będą dobrze postrzegane w przypadku rekrutacji na stanowisko przedstawiciela handlowego, zaś inne będą korespondować z ofertą pracy dla opiekuna klienta w banku.

Umiejętności

Trudno przecenić rolę umiejętności w CV. Niejednokrotnie to właśnie one, a nie doświadczenie zawodowe czy też wykształcenie decydują o decyzji rekrutera odnośnie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną konkretnej osoby. Pamiętajmy, aby szczególny nacisk położyć na umiejętności specjalistyczne, które korelują z określonym stanowiskiem. To właśnie takie umiejętności jak znajomość języków programowania czy też prowadzenia negocjacji biznesowych stanowią o tym, czy dany kandydat nadaje się na konkretne stanowisko. Osobną grupę stanowią oprócz tego umiejętności ogólne, takie jak znajomość języków obcych – angielskiego, niemieckiego itp. – czy też obsługa programów z pakietu biurowego Office. Umiejętności te również stanowią ważny atut kandydata, ale nie są kluczowe przy jego wyborze.

Osiągnięcia zawodowe

Chwalenie się jest w CV czymś zdecydowanie pożądanym. Jeżeli zrealizowaliśmy ważny międzynarodowy projekt lub opracowaliśmy i wdrożyliśmy w życie plan zwiększenia ilości kontrahentów, bez wątpienia informacja na ten temat przemówi na naszą korzyść. Rekruterzy cenią sobie osoby, które odnoszą sukcesy, a ponadto potrafią wykorzystać je jako swoje niezaprzeczalne atuty.

Rozbudowanie CV o powyższe elementy to wysoce efektywny zabieg, który z pewnością poprawi postrzeganie naszej kandydatury przez potencjalnych pracodawców. Bez wątpienia procent ofert, w których przypadku przejdziemy do kolejnej tury rekrutacji, ulegnie znacznemu zwiększeniu.